Kontakt z nami

24-100 Puławy, Grota Roweckiego 4

tel:                 81/887 21 21

tel/fax:         81/888 06 85

mail: biuro@ubezpieczenia-kuszyk.pl

Informujemy iż w celu przygotowania ofert będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe i przekazywali je do Towarzystw Ubezpieczeniowych z którymi współpracujemy. Wysłanie do nas wiadomości z tymi danymi jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w zakresie określonym przepisami o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.